8 Nisan 2018 Pazar

Satürn Geri Hareketi Başlıyor (18/4/2018) - Astrolozi


Satürn ile ilgili mitolojide şeytani hikayeler bulunmaktadır. İyi huylu hikayeler hep Satürn'den uzaktadır. Onu alt etmek için ya güce ya da zekaya sahip olmalıdır. Akıl sahiplerinin sıksık mitlojide Satürn'ü yendikleri görülmektedir. Sümer, Babil, İncil Satürn'den bahsetmektedir. Zamanı yönettiği belirtilir. Tanrı Ea, Babillerin Büyük yaratıcısıdır. Yarısı keçi, yarısı balık ile tasvir edilen bir tanrıdır. Tapınaklarda rahipler balık benzeri kostümler giyerlermiş. Eski Çin'de ''Karanlık Savaşçısı'' olarak Kova ve Balık burcu ile birlikte anılır. Gündüz toprakta, gece suda yaşar. Yunanlılar Pan ile de ilişkilendirirler. Tanrıların habercisi Hermes'in oğludur. Hermes, Pan'ı sıcak tutmak için bir tilki postuna sarar ve Olimpos'a götürür. Tanrılar Pan'ı böyle görünce pek güler ve alay ederler. ''Bütün'' anlamına gelen Pan adını da ona yakıştırırlar. Satürn ile Oğlak Burcunun ilişkilendirilmesi Romalıların Satürn onuruna her yıl kış dönümü (Ekinos) zamanı, yani Güneş Oğlak Burcundayken yaptıkları kutlamalardan kaynaklanır.

Bundan başka Satürn; bir "zaman, kehanet ve ölüm tanrısı" olarak çeşitli yerlerde karşımıza çıkar. Satürn'un etkisi ağır, sınırlayıcı ve uzun sürelidir, tıpkı zaman gibi. İnsanın kendini geliştirip yücelteceği sorumluluğunu, görev duygusunu, kişisel disiplinini, sabır, direnç ve kararlılığını arttıracak ve sınayacak bir güce sahiptir. (Tarottaki Dünya kartının temsil ettiği de; sorumlulukların kabulü yoluyla elde edilecek başarıdır.) Astrolojide Satürn kısıtlayıcı bir gezegen olarak bilinir. Bu sınırlama insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkar. İnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksikliklerini karşısına çıkarır ve onları cesaretle ele alıp düzeltmesini sağlar. Soyluluk ve ağırbaşlılık verir.

Satürn'den ders almışlar bilir ki; O, kötülüğün tanrısı değil, müthiş bir gücün tanrısıdır, en aşağının ve en yücenin... Her güç gibi korkutucu ve tehlikelidir. Aynı zamanda özgürlüğün ve aşkınlığın anahtarı olabilir...

O Zamanın lordu, karmanın efendisi, başöğretmen ve astrolojide kendisine adanan büyük cümle 'Ne ekersen onu biçersin!'

Nerede? Haritalarımızda Oğlak Burcu'nun kestiği evde ve doğum haritamızda açılarla değdiği tüm gezegen ve evlerde.

Ne dedi; Size bir şans veriyorum, 7 Eylül'e kadar bir durun da düşünün! Ya da...'Ateş düştüğü yeri yakar' sözünde olduğu gibi, Satürn, Oğlak burcu haritalarımızda hangi evimize düştüyse, orada her şeyi bir kere daha düşünmek için bir geri çekiliyor.  Bizim için nelerin öncelikli olduğunu, korkularımızla yüzleşmeyi, nerede disiplin gerektiğini ,nerelerde disiplin hatası yaptığımızı, neleri elememiz, neleri aşmamız gerektiğini, içimizde ve dışımızda ölen ve doğan soyut-somut her şeyi gözümüze sokmaya çalışacak. Söz konusu gezegen, geri harekette iken üstünkörü, geçiştirici işleri hiç sevmez; hele ki Oğlak burcundayken. Evet, birşeyleri doğru yapma için fırsat sunabilir ancak elimizdeki bir projeyi tekrar tekrar ele almamızı talep edebilir. Çevremizdekilerin sınırlarını ya da sınırlarımızı anlamanın, sabırlı olmanın zamanıdır bu dönem. Otoritelerle ilişkiler bir sorun oluşturabilir tabii; örneğin, patronunuz, aile büyükleriniz ya da resmi makamlarla olan ilişkileriniz.. Bir şekilde parçası olduğunuz sistemle savaşmak gibi diyebiliriz. Gezegen geri gittiğinde sanki sınırlar kalkmış gibi hissetmeniz olası; ama neye "evet" dediğinize çok dikkat edin aksi halde ileride sizi bunaltacak ve güç kaybı hissettirecek bir durumu kendinize çekiyor olabilirsiniz.Başarısızlıklarımızı değerlendirmek, hatalarımızdan öğrenmek ve bilgelik ve anlayışla iç gözlemden ortaya çıkmak zamanıdır. Satürn genellikle karma, disiplin ya da adaletin dağıtıcısı olarak adlandırılır. Bizi kendi kişisel gerçekliğimizle yüzleştirmeye iten ve kontrol sorunlarımızı derinlemesine, titiz ve yıkıcı bir şekilde ifade eden bir gezegendir. Satürn mitolojide bilge bir adaçayı olarak ifade edilmekte. Retro hareketi ile birlikte bizim için hayatımızda her şeyi yeniden gözden geçirme ve dersler alma zamanı başlayacak. Daha önemli olan nokta ise bu dersleri ne zaman alacağımız ve kendimizi geliştirmek için nasıl çalışacağımızdır. Bu döneme engel ve kesinti olarak da bakabilirsiniz, mola ve kendini dinleme olarak da. Tabi ki bu size ve takınacağınız tavra kalmış… Görevlerimiz, sadakatimiz, azmimiz, dayanıklılığımız, şekil vermek istediğimiz yanlarımız veya işlerimiz, madde ile ilişkimiz, sınırlarımız ve sorumluluklarımız; işte bunlar Oğlak burcundaki Satürn'ün ana konuları. Sanki bir imparatorluk inşa etmek ve büyümesi, gelişmesi için sağlam temeller oluşturmak gibi. Eğer temel sağlam değil ise kararsızlıklar çekebilir hatta ruhumuzun arzularını yerine getiremeyiz. Oğlak burcu her ne kadar görevlerle, madde ile, sorumluluklarla ilişki olarak bilinse de o, denizden çıkan kayalara tırmanan bir keçi olarak sembolize edilir; yani bir çok tecrübe ve yaşanmışlıkla kazandığı olgunluğa, ayrıca su elementinin temsil ettiği ruhsallığa sahiptir.

Satürn retro döneminde gözlerimizin üzerindeki perdeleri açar ve olayların ardındaki derin anlamı görmemizi sağlar. Çok çalışma ve elini taşın altına koyma sonucunda bilgelik elde etme olanağı tanır bizlere. Öncelikle kendimize sonra da çevremize göstereceğimiz şefkat ve anlayış bu bilgeliğin daha kolay gelmesini sağlar. Tamamlanmamış, kısmen ilerletebildiğimiz, gözetimsiz kalan işleri, projeleri tamamlamamıza yardımcı olacaktır. Bunları yapmak için baskı yapacağını zannetmeyelim; ama görevleri yerine getirebilmek için zaman tanıyacaktır. Önümüze çıkan yollar hakkında bilgi edinmeli, otorite gösterebilmeli doğru zaman ve mekan olgusunu iyi kullanabilmeliyiz. Bizlere uzakları gösterebilir ve sınırlarımızın ötesine geçmemize yardım edebilir; hatta yapabileceklerimizin ötesine. Çevremizdekilere ve gelişmelere derinden daha bilgece bakmamızı talep eder. Ancak bu bilgeliğin sıkı çalışma ve derin tecrübelerle edinilebileceğini unutmamak gerek.

Eskiden olmuş hatalı olayları hatırlatır, tekrar önümüze çıkarır ki varsa hataları çözelim ve yolumuza pürüzlerden arınmış bir biçimde devam edebilelim… Doğum haritamızdaki ana tema, birden ve çok belirgin bir biçimde çalışmaya başlar. Eğer dersimiz ilişkilerse birden üstü örtülmüş sorunlar su yüzüne çıkar. Ekonomik olarak da kısıtlamalara da neden olacağından, dikkatimizi bütçemize çevirmek durumunda kalabiliriz, yetersizlik hissi ise birden kendi kendimize yetmek durumunda kalabiliriz v.b. Bize limitlerimizi aşma ve normal şartlarda aklımıza gelmeyecek kadar zor şeyleri yapabilecek, engelleri aşabilecek güçte olduğumuzu gösterme eğilimindedir. Tabi bunun yanında dayanma gücünü de ruhsal olarak verir beraberinde..

Bu dönem hayatımızın hızını azaltma, süratle ilerleyen olayları yavaşlatma, ayağımızı frene dokundurup, etrafımızda olan bitene ve kendimize dönüp bakma zamanıdır. Herkes sorumluluklara olan bakış açısını tekrar gözden geçirir. Satürn retrosu ruhumuzun gerçek ideallerine ulaşabilmesi ve kendimizi gerçekleştirebilmemiz için neye ihtiyaç duyduğumuzu görme şansı tanır.  Hayatımızda olan ve başımıza gelen şeylerin gerçek anlamı ve değeri sorgulanır. Nelere devam etmeliyiz ve neleri bırakmalıyız sorularına cevap aranır. Gerçek anlamda ruhumuzun özüne uyan şeylerin ne kadarını gerçekleştirebiliyoruz diye bakmak, buna hizmet eden icraatlerin de önem kazanmasına vesile olur. 
Transit olarak bir yaşam alanımıza dokunduğunda orada almadığımız, ertelediğimiz, göremediğimiz sorumluluklarımızı hatırlatır. Aslında Satürn maddi dünya içinde ilerlememizi ister, bizi geliştirerek yaşamda ilerleme prensiplerimizi tayin eder. Yaşadığımız hayat ile olan ilişkimiz almamız gereken sorumlulukları kabullenmemiz, disiplinli olmamız gereken alanlarda sorumluluklarımızı alarak gelişmemiz için itici bir güçtür. 

Unutmamak gerekir ki Satürn disiplinin gezegenidir; güvenlik ve emniyet isteklerimizi arttırıcı enerjileri yönetir. Ve tabii Oğlak burcu geçişinde, genişlemeye çalıştığımız her konuda kısıtlamalar ve az ile yetinmeye yönelik etkiler verecektir. Geri hareketinde diğer gezegenlerin retrosundan daha etkili bir durum ortaya çıkabilir. Özgür iradeye ve davranışlarımıza en iyi örnekleri temsil eder. Tabii ki bir öğretmen, bizlere yeni ufuklar açacaktır; bizlerin işlerimizi ciddiye almamızı, öğretilen şeylerden ve disiplinden yararlanmamızı sağlayacaktır. Ancak onu gücendirirsek, öğretim metodu ile savaşırsak, bizleri sadece engelleyecek ve bizlere karşı koyacaktır. Farklılığı sadece bizim ona tepkimize bağlıdır. Geri hareketindeki negatif etkileri, güvensizlik hatta aşağılık kompleksliliği derecesinde endişe ve korku olabilir. Bu süreçte kendimize dönüp baktığımızda, gördüklerimizden hoşlanmayabiliriz. Reddedilmekten korkup, onaylanmayacağımızı düşündüğümüz durumlarda kendimizi çok kolay geri çekebiliriz. Rutinliğe, cesaretlendirilmeye ihtiyacımız olabilir; sanki bazı hırslarımız körelmiş gibi görülebilir. Ancak olumlu kullanımlarda, gerçekten neyi inşa etmek istediğimizle ilgili net hedefler ve yöntemlerin tespiti kolaylaşır; neler yapmamız gerektiğini net görebiliriz. Başarıya ulaşma adına acele etmeden sağlam adımlar atmanın planlarını yapabiliriz. Temkinli olarak ve kendimizi sıkıntıya sokmadan işlerimizi halledebiliriz. Retro süreçleri bizlere güç verecektir; evet zor bir dönem olarak adlandırabiliriz. Tüm bu zorluklara verilecek ödüller ise tüm bu zorlanmaların ardından çok daha değer içerecek. En büyük ödül, lütuflar ve takdirler; geri dönüşümlerle başarılardan daha fazla tatmin alınabilir. Gelişen bilgelik ise maneviyat için çok ama çok değerli olacak.

Doğum haritalarında geri giden Satürn'e sahip olanlar genelde hayatlarını bilgiye adarlar; neyin düzeltilmesi, sağlamlaştırılması gerekiyor, peşinde olurlar. Bu bireylerin net sınırları olmaz ve diğerlerinin sınırlarını bu yüzden daha kabul edici davranırlar. Sorumluluk duygularında zayıflık görülebilir; yaşamdaki rollerini bulmaları da dolayısı ile zaman alabilir. Hayatlarında genel olarak rehber edindikleri kişilerin aslında doğru kişiler olmadığını anlamakta gecikebilirler.

Bu durumda 18 Nisan'da 9 derece Oğlak burcunda başlayacak  sürecin ardından 7 Eylül 2018'de 2 derece Oğlak burcunda geri hareket son bulacak; 13 Aralık 2018'te ise Satürn geri harekete geçtiği 9 derece Oğlak burcunda olacak. Kısacası tam anlamı ile geri hareket etkileri 13 Aralık'ta son bulacak diyebiliriz. Bulunduğu evlerin ve Oğlak burcu ile ilgili daha itinalı, yapıcı, iradeli ve dikkatli çalışmamız gerekecek. Acelecilik ve hırs tuzak oluşturabilir.. Bu dönemi içsel disipline ile geçirmek ise, ileri harekete geçtiğinde Baş Öğretmen'in sınavlarından başarıyla geçmemize yardımcı olacaktır. Az ile yetinmenin önemi en çok bu zamanlarda kendini hissettirebilir; bu süreç ise güzel bir hazırlık evresi olarak kullanılabilir.Zerrin Zindancıoğlu
ASA, MAPAI, ISAR CapHiç yorum yok:

Yorum Gönder