1 Nisan 2018 Pazar

Chiron (Yaralı Şifacı) Koç Burcu Transiti (2018 - 2027) - Astrolozi

Chiron, 17 Nisan 2018 itibarı ile Nisan 2010'dan beri transit yaptığı Balık burcunu geride bırakıp, Koç burcuna geçiş yapacak. Bu geçişin ardından 4 Temmuz 2018'de başlayacağı retro hareket ile birlikte geri giderek 20 Temmuz gibi Koç transitini, Balık burcuna tekrar geçiş için bitirecek. 2018'deki retro seyahati ise 9 Aralık 2018'te son bulacak ve Chiron'un tekrar ve kat'i Koç burcuna geçişi 18 Şubat 2019'da kesinlik kazanacak. Ve bu transit 2027'nin Nisan ayına kadar da devam edecek. Gördüğümüz gibi Chiron'un burç değiştirmesi uzun zaman aralıkları ile olmakta; ortalama 50.45 yılda ise tüm Zodyak'ı dolaşmakta. Şimdi yeni başlayacağı Koç transitinde ise ağır gezegenlerden önemli majör bir açı almayacak; bu da demek oluyor ki, Chiron kendini tüm gücü ile özgürce ifade edebilecek. Bu süre içinde 2023 ilkbaharında Jüpiter ile ve ardından da 2024 ilkbaharında Kuzey Ay Düğümü ile kavuşacak. Hem Jüpiter hem de Kuzey Düğüm, büyüme ve gelişme, ilerleme ile ilgilidir. Bu demek oluyor ki özellikle Kuzey Düğüm ile beraberliğinde kimliğimizi iyileştirme fırsatları sunacak ve Jüpiter ile gelişim, eğitim hatta bir çoğumuza kendiliğinden şifalanma bilinci bahşedecek. Her iki kavuşum da yepyeni yaratıcılıklara ve ifade mertebesine ulaşmayı temsil edebilir. Dönüştürücü tamamen değiştirici enerji güçlerine kuvvetli tepkiler verebilir, başka gerçeklik seviyelerine ulaşma arzusu duyabiliriz. Çok şey bilip de neden ve nereden öğrendiğimizi bilmeden mükemmellik ve sanatsal başarılara yol açabilir. Hele ki Kuzey Ay Düğümü ile olacak kavuşum, öncülüğe, manevi konularda rehberliğe, öğretmenliğe işaret edebilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla, şifacı, şaman, enerji terapistleri, yaşam koçları göreceğiz sanırım. 2023 - 2024 yılları manevi çalışmalarda, uğraşlarda artış görülebilir. Daha fazla insan, eski ve görünür kimliklerini geride bırakmak ve yepyeni bakış açıları ile özlerine dönüş sağlayabilir ve yeni kimlikleri ile yaşamlarına devam etmek isteyebilir. Koç burcunun ilk burç olmasından dolayı da bu sanki bir "yeniden doğuş" gibi algılanabilir. Koç transiti ile 1969 ve 1977 yılları arasında doğanlar, Chiron dönüşlerini yaşayacaklar ki bu ortalama 50 yaşında gerçekleşmektedir. 50 yaş hayatın en önemli dönüm noktalarından biridir. Şifalanma, iyileşme krizleri ile ilgilidir. Bu yaşlarda maddi değerlere olan ilgide zayıflama görülebilir ve manevi arayışlar artabilir. 

Chiron'un yörüngesi pek düzgün değildir o yüzden bazı burçlarda daha fazla kalır. Kabaca söylemek gerekirse 1.5 yıl ila 9 yıl bir burçta kaldığı söylenebilir. Balık ve Koç burçları ise en uzun süre yani 8 ila 9 yıl kaldığı burçlardır. Balık burcunun Zodyak'ın son ve Koç'un da ilk burç olduğunu düşünürsek, oldukça ilginç bir durum denebilir. Demek ki en fazla bu burçlarda çalışıyor, zaman harcıyor. Her şeyin sonunu hatta Bütün'ünü (Balık), tüm olasılıkların başlangıcına (Koç) bağlamak tabii ki kolay bir iş değil. Bu zorlukla başa çıkabilecek bir güç varsa, o da Chiron'dur diyebiliriz. Bilinçdışı ve bilinç, manevi olan ile maddi olan, bütünlük ve teklik arasında sanki bağlantı kurmak için çalışır. Zaten yörüngesini de incelersek aynı anlamları yani varoluşun iki farklı alemini nasıl birbirine bağladığını da anlayabiliriz. Chiron, Satürn ve Uranüs arasında seyahat eder; Satürn son görünür gezegendir ve Uranüs ise nesil gezegenlerinin ilkidir. Demek ki Chiron kişisel deneyimlerimizi kolektif bilince bağlamaya yardım ediyor diyebiliriz. Bir de şöyle bir bakış açısı sunabiliriz; malum mitolojide Chiron bir kentor (centaur); yani bir vücutta yer alan hayvan ve insan, sanki yarısı at, yarısı Tanrı gibi.. Sembolik yapısı ile sağlam, dürüst ve kutsal nitelikli bir insan ile güçlü bir hayvan gibi doğa ile bütünleşmiş, doğanın bir parçası olmuş, anlamlı bir yapıyı anlatır. Doğa ile bütünlüğü, tıpkı bir şaman (tanrısal güçleri ile insanlara ve topluma düzen ve sağlık veren yüce, kutsal insan) gibi ona, tedavi edici, iyileştirici, düzenleyici unsurlar verir. Tanrı'nın oğlu olan Chiron akıl ve zekayı, düşüncenin gelişimini anlatır; medikal çalışmalardaki başarıyı anlattığı gibi, müzik, kültür, ahlak ve avcılık, savaş ve astrolojiyi de temsil etmektedir. Chiron transitte doğum haritanızda bir yerleri tetikliyorsa bir iyileşme krizi başlar. İçinde bulunduğu ya da transit yaptığı ev konularında yaşamınıza etki edecer, bu ev konuları ile ilgili hassasiyetleriniz varsa, işte bunların önem kazanmasına, gözümüze iyileştirmeleri için batmasına yol açar. Chiron orayı kırmak ve farklı bir varoluş gerçeğini bir araya getirmeye çalışır. O, Zodyak'ın simyacısıdır ve her şeyi daha ulu, daha yüksek bir anlam oluşturmak için kırmaya bozmaya çalışır. Chiron bizleri bir kahraman gibi hazırlar; sadece gündemde olan bilgileri ve bilimi değil, ahlak ve kültürel olarak değerleri de öğretir. Tam bu noktada ise maneviyat oldukça önem kazanabilir. Koç burcundaki Chiron, kendiniz olma hakkınızın olmadığını hissettirir. Zira Koç her şeye atılır, kural ve engel tanımaz, korkusuzdur ve kin ne düşünüyor bakmadan fikir önderliği yapabilir; özgür olmalıdır ve "ben" demelidir. Koç tam olarak benliği anlatır ancak az önce belirttiğim gibi Chiron burada daha yüksek daha kutsal bir düzen oluşturmak için benliğin sorgulanmasını talep edecektir. Koç, burçların ilki; dürtü, tutku, içgüdü demek. Önce "Ben" dediğimiz yer. Kendimizi ifade ettiğimiz, isteklerimizin peşinden gittiğimiz, eşsiz olduğumuzu ifade etmek için sınırlar belirlediğimiz bir bölge. Sanki ilkbaharda topraktan başını çıkararak, yaşamı seçen ve yaşama gitmeyi, kendini ortaya koymayı arzulayan ilk filiz gibi. Chiron ise yaralı, utangaç, kırılmış ve yetersiz hissettiklerimiz. Demek ki Chiron burada Koç'un kendini ortaya koymasına, bireysellik ifadesine meydan okuyacak. Ders verici acı tecrübeler neticesinde kişinin sınırlarının hatırlanmasını sağlar. Kimlikle ilgili yaralar da aslında en önemli yaralar diyebiliriz. Kimlik yaraları ile var olma hakkına sahip olmadığımızı hissedebiliriz. Bunu kavramakta da zorlanacağımız için acısı da daha fazla olabilir. Hepimiz bir kimlik yarası ile doğarız; bebekken neredeyse kimliğimiz yok gibidir, yani ebeveynlerimizin genetik bir yapısı olarak dünyaya geliriz. Büyüdükçe kendimizi ifade edişimiz, ortaya koyuşumuz desteklendikçe, eşsiz kimliğimiz de yavaş yavaş gelişir. Bu hiç kolay bir seyahat değil tabii; ebeveynler haklı olarak çocuklarını kollar ve farklı bir kişilik olduğumuza direnç ile sanki onların bir parçası, bir uzvu olarak yaşamamızda ısrar ederler. Bu içgüdüsel bir dürtü, onları suçlamayalım. Onların istediği çocuklarını korumak. Ancak çocuğu başka biri olmaya zorlamak, çocuğun benlik duygusuna zarar verir. Bir bireyin bireyselliğini hiçe saymak belki de şiddetten daha fazla zarar verir. Psikolojik açıdan da en zorlayıcı psikolojik sorunlara sahip olanların, kendileri olmalarına izin verilmemiş, kendi eşsizliklerinin farkına varamamış ve böyle yetiştirilmiş bireyler olduklarını söyleyebiliriz.

* "Ben hiç kimseyim" - genel bir boşluk hissi ve yaşamdan kopukluk
* "Yeterli değilim" - kendini kanıtlama arzusu
* "Eğer uyumlu değilsem, varolmuyorum" - herkes tarafından sevilme ve onaylanma arzusu
* Diğerlerini kopyalamak, gördüklerini uygulamak, ancak örnek aldığı rol modelini tanımlayamamak
* Fark edilmek, dikkat çekmek korkusu - kişinin görüşlerini, inançlarını ifade etme korkusu
* Kişinin hem bedensel hem de duygusal bağ kurma problemleri
* Ya da tam tersi, kişinin tekliğini ispatlamak için garip bir görünüşe ve tuhaf tutumlara başvurması
* Kendini, fiziksel veya psikoljik açıdan incitme eğilimi - kendini yaralama, uyuşturucu, alkol ve ilaç bağımlılıkları, duygusuzluk, hissetme fonksiyonlarında problem..
İşte bunlar Astropsikoloji derslerimden notlar.. İlginç değil mi? 

Peki bu değersizlik duyguları ile nasıl başa çıkacağız? Kimlik yarası iyileşir mi?
Yeterince ne başarı ne para ne de çevrenizden aldığınız onay bu yarayı iyileştirmez; önce bunda anlaşalım. Öncelikle gerçekten siz olduğunuz şey olmanın kabulünü öğrenmekle başlar iyileşme süreçleri; olmamanız gereken şeye bürünmek değil. Bilmek, kabul etmek, yolun yarısı diyebiliriz. Koç burcundaki Chiron hepimizin doğduğumuzdan beri belki de boğuştuğumuz kimliğimizle ilgili yaraları ele almamızı ve iyileştirmemizi isteyecektir. Bir şekilde varlığımızın sorumluluğunu üstlenmemizi, acılarımızla, utançlarımızla yüzleşmemizi isteyebilir. Acıya, yaraya rağmen kendimizi göstermemizi ister; hepimiz bu süreçlerde bunları hissedeceğiz, tabii ki Koç burcuna ait evlerimizin konuları ile bağlantılı olarak. Bir şekilde kendimizi, özümüzü ve gerçekten her ne isek onu göstermemizi isteyecek; bu durumda yapmamız gerekeni yapmalı ve belki de artık saklanmamalıyız. Gerçek kimliğimizle bir adım öne çıkmamız gerekecek. Bunu yapmamız gerektiğine en büyük kanıt, bu yaşamda olmamız. Hepimiz bir nedenle dünyada bedenlendik; her kimsek o olarak devam etmek için. Milyarlarca genetik olasılığın içinde bizler seçildik. Var olma hakkımız, bir nedenden dolayı. Benzersiz görevlerle doğduk. Eşsiz hediyelerimizi yani yeteneklerimizi, becerilerimizi, aklımızı, bilincimizi benzersiz bir yolla, kendimize özgü yollarla ifade etmek için; başka bir diğer kişinin rolünü üstlenmek, ondan kopya çekmek için değil. Sandığımızdan, inanın ki, çok daha fazla bir şeyiz. Yıldızlar çarpıştı, Big Bang oldu, evren birbirine bir düzen oluşturmak için girdi ve bizler bu şekilde buraya geldik. Gerçeğin görünür olmasına izin verdiğinizde ise yara mara kalmayacaktır; bu şekilde kendinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirme tüm kırık parçaları bir bütün oluşturmak için bir araya getirmekle olur. Ama ne parça olursa olsun, küçük, büyük, Tüm'e koymanız gerekir. İçinde korku olabilir, inat olabilir, utanç, suç olabilir. Hepsi bizlerin bir parçasıdır, hepsi tüm hikayemizin bir paragrafı gibi. Örneğin, cesaretinizden, kararlılığınızdan, mücadele gücünüzden içsel olarak kimseye belki kendinize bile farkettirmeden korkuyorsunuzdur; işte Chiron Koç burcunda sehayat ederken, sizi bu duygularla sınar. Bu korkunuzla, eksikliklerinizle burun buruna gelir, yüzleşmek zorunda kalırsınız; artık vakti gelmiştir. Bu defoların, diyelim, var olmalarına izin verdiğinizde, onları kabul ettiğinizde aslında kabul etme gücü gösterdiğinizde kendinizin var olmasına da izin vereceksiniz. Chiron için derslerimizde, "haritamızın anahtarı" deriz. Bu anahtar ise daha yüksek bir mertebeye, varoluşumuzun, gerçek kimliğimizin daha yüksek anlamını bulmamıza yardım eder. Sakladıklarımızın, korktuklarımızın, utandıklarımızın yer aldığı kara bir sandığın anahtarıdır Chiron. Koç burcu transiti ile birlikte işte o sandığın kilidi açılabilir. Sonuç mu?? Büyük bir tatmin, mutluluk, huzur ve en önemlisi büyük bir özgürlük duygusu..  ki bu duygular, dünyevi mertebenin şartlarıdır; misyonumuz mutlu olmayı öğrenmektir. Nasıl mı? 1977 yılında keşfedilen, asteroidler arasında 2060 numaraya sahip, 200 km çapa sahip bir taş parçasının manyetik enerjisi sayesinde..Zerrin Zindancıoğlu
ASA, MAPAI, ISAR Cap

14 yorum:

 1. Malatya Oto Kiralama olarak başarılarınızı diliyorum. İyi Bloglamalar :)

  YanıtlaSil
 2. CHİRONUM Koç 19 derece natal. Yorum alabilir miyim ne anlama geliyor?

  YanıtlaSil
 3. kendiniz olmayı becerdi iseniz sorun yok.. maske takıyorsanız eğer işte o zaman maskeyi atabilmek için yüzleşmeler yaşayabilirsiniz kendinizle, kimliğinizle.

  YanıtlaSil
 4. Chiron bogada 7.evde ne anlama gelir 🙈

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ya da karşınıza çıkanlar, bazen meslektaşlarınızla ilgili yaralanmalarınız olabilir ya da yaralı olanlarla karşılaşabilirsiniz. bu görünüm danışmanlık yapmak, tavsiye vermek açısından olumlu bir görünümdür.

   Sil
 5. Chironum kocta 7. Evimde. Chiron En son hangi yıllarda koctaymis bilginiz var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yukarıda yazmıştım, 1969 ve 1977 arasında en son koç burcundaydı.

   Sil
 6. natal Chiron koçta 10.evimde ne anlama gelir acaba ?

  YanıtlaSil
 7. 10. ev konularında zayıflıklarınız var demektir; kariyer, meslek, toplumda öne çıkma, aile büyükleri ve otorite ile ilişkiler vs.

  YanıtlaSil
 8. Harika bir yazı, yüreğinize keleminize sağlık...
  Chiron 12 Boğa 49' 46" 12. evde ne demek acaba? :D

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. üretmekle, özsevgi ile maddi ve manevi değerlerle, yaşamın keyfini sürmekle ilgili eksiklikleriniz var demek..

   Sil
 9. Merhaba,11 evde koçdaki chiron natal haritada neleri tamamlatmaya çalışır?

  YanıtlaSil
 10. Merhaba yazınızı çok beğendim natal haritamda chiron 10.ev terazi burcunda. Chironun 4.evim olan koç burcuna geçişi ne gibi bi etki getirebilir bana?

  YanıtlaSil
 11. Merhaba benim chiron 9. Evde balıkta ne gibi etkiler yaşatır bana merak ettim cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil